10 Strongest Character In Boruto

mice news

Yurui

10

Kagura

9

Mirai

8

Shikadai

7

Shin Uchiha

6

Shinki

5

Sarada

4

Boruto

3

Mitsuki

2

Kawaki

1